Inspirationen henter jeg mest fra mig selv

Oprettet: 13.11.2002 - 11:00

Inspirationen henter jeg mest fra mig selv ..fortæller Lars Saabye Christensen til Litteratursiden.dk. Forfatteren har netop modtaget Nordisk Råds prestigepyldte litteraturpris for sin roman "Halvbroderen".

Forpligter det at modtage Nordisk Råds Litteraturpris - gør den det sværere at leve op til egne litterære ambitioner ?

Både ja og nei. Det er alltid en forpliktelse å skrive så bra man kan, og en slik pris forsterker ytterligere dette. Men den forandrer hverken min måte å skrive på eller min egne ambisjoner.

Har du en forklaring på, hvorfor Norge er så rig på de store fortællende forfattere i disse år? 

Slikt går i bølger. Nittitallet ble den episke romanens tiår, noe som har fortsatt i dette tiåret. Dessuten har romanen alltid stått sterkt i Norge.

Har du selv en eller flere yndlingsforfatter(e)?

Hamsun, Graham Greene, Sigbjørn Obstfelder. Blant mange andre.

Hvem er dit litterære forbillede, hvis du har et?

Mine litterære forbilder er eventuelt de tre nevnte.

Hvorfra henter du din inspiration?

Jeg henter inspirasjon i alt rundt meg, mennesker, musikk, utsikten fra vinduet, bøkene jeg leser, bildene jeg ser, katten på skrivebordet, men mest fra meg selv, min erindring, min erfaring, som er utgangspunktet for min fantasi.

0
Din bedømmelse: Ingen