Hvornår rammes bogen af den digitiale revolution?

Oprettet: 28.01.2008 - 19:06

'Bibliotekerne har ingen fjender, men vennerne er ikke gode nok' fortæller Trisse Gejl, da jeg kontakter hende for at høre hendes mening om den biblioteksdebat, der, mens du læser disse ord, fylder mediernes kultursider, kronikker, lederspalter og sendetid. 

Siden debatten for alvor blev kickstartet med en artikel i Politiken omkring jul, hvor den nye chef for Københavns Hovedbibliotek, Pernille Schaltz, slog på tromme for mere plads til formidling af litteraturen og de digitale medier på bekostning af ikke-udlånte bøger, har selv for længst afdøde bogelskere ikke bare vendt sig i graven – de har sparket kistelåget af. 

Forfattere har ikke just været tavse i debatten, men de fleste har stået påfaldende sammen om, at belære Schaltz om den glidebane hun og hele biblioteksvæsnet i øvrigt bevæger sig ind på, når man piller ved forestillingen om et bibliotek og dets indhold.

Tonen i debatten har undervejs været frustreret, dystopisk og indimellem på kanten til det perfide. Man fornemmer at følelserne sidder udenpå tøjet. Og man forstår det egentlig godt. Bogen er som en Ritter Sport - kvadratisk, praktisk, god og under de rette forhold særdeles holdbar. Den har sejret i århundreder og i de fleste civilisationer. Dens epoke er ikke nødvendigvis forbi. Men digitaliseringen af information og kulturarv, et skifte fra fysiske atomer til elektroniske bits, bliver svært at ignorere for selv den største biblioman.   

'Bibliotekarernes største udfordring i de kommende år er at gøre sig fri af deres traditionelle binding til bogen og skrankeformidlingen: Skriften er ikke truet, men bogen er i dag kun et enkelt led i fortællingens vandring på kryds og tværs i mediekulturen.' opsummerer Stig Hjarvard i et interview i anledning af udgivelsen af publikationen 'Bogen i et nyt medielandskab'.

Ønsket om en nuanceret debat
Redder det mon Pernille Schaltzs nattesøvn at vide, at et enigt biblioteksvæsen står bag hende – lige fra bibliotekarernes fagforbund, Bibliotekarforbundet, over Danmarks Biblioteksforening med sine både kulturpolitiske såvel som biblioteksfaglige medlemmer, til den mest formelle instans Biblioteksstyrelsen under Kulturministeriet?

Spørgsmålet bringer mig tilbage til Trisse Gejls indledende bemærkning. I disse tider ville det unægteligt varme med venner udenfor den lukkede bibliotekssfære. Naturligvis gerne de indflydelsesrige men hvis alt andet glipper så i det mindste bare en lille håndfuld af dem, som forstår at udtrykke sig med ord! Forstå, hvem der kan, den værdidebat der truer med at adskille de kreative kræfter fra de formidlende.  

Jeg møder ikke den uforsonlige retorik hos Trisse Gejl. Hendes holdninger er præget af en mere konstruktiv tone.

'Jeg tror det er vigtigt, vi er åbne overfor nye måder at formidle litteraturen på, og nogle af de ting, der er sket i Aalborg er meget spændende. Også idéen med at det er bibliotekarerne, der laver arrangementer, mange af dem er jo omvandrende inspiratorer på forskellige områder, og de er så dejligt nede på jorden, usnobbede og vidende – det skaber en god formidler, at de ikke har noget i klemme.' 

I Aalborg har man valgt at sætte 90 % af børnelitteraturen i depot for at åbne rummet til nye medier og formidlingsmåder. Indgangspartiet blev lavet til en formidlingszone med populære titler for at tilskynde og inspirere brugerne til at låne lidt mere med hjem. De forkætrede udlånstal steg. Tiltagene blev erklæret en succes.  

Men selvom Trisse Gejl åbner en dør, brænder også hun for bøgerne, litteraturen, ordet.

'Kan man sige, at vi som mennesker har brug for både rituel og ikke-rituel kunst og litteratur? Hvor den rituelle underholder og bekræfter os i forestillinger og ret og uret og god og ond osv. Og den ikke-rituelle er sværere at fordøje fordi den foruroliger os, stiller os spørgsmål, måske udvikler os som mennesker. Har vi ikke den går vores åndelige udvikling i stå, tror jeg. At putte den i kælderen er i mine øjne udslag af en leflende og poppet og meget kortsigtet tankegang.' 

Hun slutter af med ordene: '

Giv os en chance for at bladre i bøgerne og måske blive fanget af et ord, en sætning, et billede.'

Skønlitteraturen i en nær digital fremtid
Mens bibliotekerne allerede nu forsøger at imødekomme og forholde sig til en digital fremtid, får jeg lyst til at spørge Lotte Garbers, formand for de skønlitterære forfattere i Dansk Forfatterforening, hvordan forfattere og deres nære samarbejdspartnere, forlagene, ruster sig til en digital tidsalder.  

Alle kender historien om en bagstræberisk musikindustri, der i mange år forsøgte at lægge låg på udviklingen, fordi branchen fejlagtigt undervurderede markedet. Man troede, at styrken lå i mediet. Aviserne er, ikke af lyst men af nød, gået i gang med en tilsvarende omstillingsproces. Selvom bogen har været mere end måske egnet i mange år, vil digitaliseringstsunamien med mere end 90 % sandsynlighed også indhente den fysiske bog.  

Det er en opdateret Lotte Garbers, jeg snakker med i telefonen. Dansk Forfatterforening har netop haft biblioteksdebatten på dagsordnen. Hun slår med det samme fast, at opgaven med at formidle skønlitteraturen lægger i de både rigtige såvel som kompetente hænder. Det burde være oplagt at finde fælles fodslag i debatten. 

'Forfatterne skal nok acceptere de nye teknologier. Med Amazon Kindle, markedets nye og populære e-book, har vi måske allerede et godt bud på bogens arvtager. Når jeg kan bladre, lave æselører, læse i seng og i tog og samtidig kan vælge mellem nogle spændende og fornuftige litteraturtitler, ja så er jeg den, der med sikkerhed har skiftet medie. Den ny teknologi tilbyder smarte og pladsbesparende muligheder, som bogen ikke kan matche.' siger hun. 

Debatten om de digitale mediers indtog på bibliotekerne har måske endda været med det at ruske op i Dansk Forfatterforening. I hvert fald proklamerer Lotte Garbers en ny og mere proaktiv linje, der i den sidste ende skal være med til at sikre forfatterne smør på brødet. Hun erkender samtidig, at forfatterne bevæger sig ind på ukendt område, når det gælder digitaliseringen af værkerne.    

'Som faglig forening er vi ved at opdatere vores viden på det digitale område. Man kan godt sige, at vi har haft en vis berøringsangst med de digitale muligheder og derfor uden videre har accepteret de standardkontrakter, forlagene har tilbudt medlemmerne. I en standardkontrakt afgiver en forfatter typisk de digitale rettigheder. Vi har været igennem nogle svære forhandlinger med forlagsforeningen, som endnu ikke er afsluttede, men det må jo være i alles interesse, at forfattere fortsat får betaling for deres værker.'

Ophavsretten spøger
Lotte Garbers rammer hovedet på sømmet. Ophavsretten. Musik- og filmindustrien er for længst begyndt at distribuere deres produkter i digital form. En udvikling industrierne påbegyndte, inden de, til deres store skræk, opdagede, hvor let produkterne kan kopieres. Musik- og filmindustrien står midt i orkanens øje. Hvordan sikrer man, at de kreative kræfter, ophavet, i en digital tidsalder stadigvæk kan tjene penge på deres arbejde? 

Forlagsbranchen og dermed forfattere har hidtil været forskånet for disse problemer, fordi bøger, som udgangspunkt, ikke distribueres digitalt. Men denne distributionsmodel er under opbrud. Man ser danske bøger indtalt som mp3 på cd'er til billige penge, Amazon tilbyder næsten 100.000 titler til deres nye e-book Amazon Kindle, Google digitaliserer alt, hvad de kan få fingrene i, i Japan omsættes der for flere milliarder digital litteratur og dette marked er stigende i USA.  Den digitale udvikling er altså på vej til litteraturens verden. Der kan ikke hviles på de gyldne laurbær. Forfatterne bliver på eller andet tidspunkt tvunget til at revidere deres syn på digital litteratur. Som de i fremtiden må forholde sig til sikring af deres rettigheder. 

Her er logikken set med forfatternes øjne: Produktionsomkostningerne på bøger er faldet. Bøger kan i princippet trykkes on-demand. Produktionen flyttes udenlands og administreres rent digitalt. Behovet for lagre af bøger mindskes dermed. Alt dette samtidig med at bogsalget stiger. Forlagene bliver for forfatterne et fordyrende mellemled i flere sammenhænge med undtagelse af den enorme markedsføringsværdi, de tilfører slutproduktet. Det sidste kan på ingen måde bagatelliseres.   

Men spørgsmålet, om forfattere kan tjene penge i en digital fremtid, fortoner sig et sted i tågerne. Måske opdager forfatterne, som nogle af deres kolleger i musikverdenen nye distributions- og formidlingskanaler. Måske finder forfatterne i samspil med forlagene en model, der sikrer både rettigheder og fortjeneste i en digital fremtid. Eller måske ser man en helt tredje mulighed. De vises sten er endnu ikke fundet.

Bogen som medie har det fint på bibliotekerne. Litteraturen har det strålende - der læses som aldrig før, på alle medietyper. Den fysiske bog vil dog tabe 'markedsandele' til de digitale medier. Energien er bedre brugt på at undersøge, hvornår digitaliseringen kommer og hvad den indebærer.
 
Læs alt om debatten her.

Hvad er din mening? 

   
Claes Johansen
18-03-2008 13:38:39 Nå, så kom vi heller ikke videre denne gang
Sært som disse blog-debatter altid går fuldstændig stå, så snart nogen opfordrer deltagerne til at være konstruktive. Men det har vel altid været nemmere at kritisere end at komme med forslag til forbedringer.

Claes Johansen
08-03-2008 12:29:59 Positiv debat
Enig, Kathrine, lad os få en konstruktiv debat - måske ligefrem under en anden og lidt mindre provokerende overskrift. Hvad med: "Hvornår bliver alle danske bibliotekarer erstattet af computere?"

Det var en joke, undskyld. vis mere ... Jeg mente selvfølgelig: "Hvad kan vi gøre for at sikre den trykte bog i den digitaliserede verden?"

Vi kunne f.eks se på, hvad den trykte bog har, som det digitale forum mangler. En helt åbenbar ting er omslaget. Her er det interessant at tænke på de spændende eksperimenter, Gyldendals nuværende marketingchef Ole Knudsen lavede allerede for 10-15 år siden, da han var litterær chef på Aschehoug. Han brugte usædvanlige formater, lavede omslag der så bevidst gammeldags ud osv. Henrik Hole Hansens udgivelser fra perioden er et studium værd og altså ikke kun for deres i øvrigt fortrinlige litterære indhold. For mit eget vedkommende blev det til en roman i 7" format med indlagt singleplade. Vi havde meget sjov med alt den slags i de år, men det var lidt som spildt mælk, for Ole Knudsen var langt forud for sin tid også på dette felt.

Men nu får vi altså alle sammen denne rusketur, så lad os bruge den positivt og vise, hvad vi virkelig duer til. Det gælder også - eller måske navnlig - for os, der leverer selve grundlaget for det hele.

Dertil kræves nok en ret indgående analyse af, hvad i alverden det er, der får så mange danskere til at hade deres kunstnere så inderligt. Det synes ikke at findes i ret mange andre af de lande, man normal sammenligner Danmark med - i hvert fald slet ikke i samme grad.

Det var bare et par enkelte skud fra hoften i håb om at sætte en positiv debat i gang.

Kathrine Sørensen
07-03-2008 14:03:48 Bare en ide...
Til Claes + K. Jørgensen
Som bibliotekar og bruger af ALLE bibliotekets materialer vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at bibliotekerne er de store tabere under kommunesammenlægningerne, når det gælder nedskæringer på budgettet. vis mere ...

Vore landsdækkende tv-kanaler har skåret litteraturprogrammerne væk fra sendefladen.

Og nu vil Kulturministeren droppe de livslange ydelser til kunstnere.

Er en tendens ved at blive mainstream? Måske en god ide og på tide at hæve niveauet på diskussionen....

Claes Johansen
07-03-2008 12:17:11 The Confessions of a Grumpy old Man (aged 50)
Beklager min "grumpyness", men det danske bibliotekssystem er en genial indretning, og det vil være en skandale at se det differentieret ud i det rene ingenting.

En ordning, som gør, at bogerne ikke behøver købe deres egne bøger (der alligevel i almindelighed kun vil blive læst ganske få gange), og i stedet kan låne dem på et fælles folkebibliotek - det giver indlysende mening både økonomisk, kulturelt og miljømæssigt.

Danske forlag og forfattere har fuldstændig indstillet sig på dette system - det er nemlig det eneste, der fungerer, hvis så lille et sprogområde skal have en bare nogenlunde professionel litterær scene. vis mere ... En dansk forfatter skal for at oppebære en gennemsnitlig årsløn i københavnsområdet ved royalties alene, sælge 20-30.000 bøger om året. Der er der godt nok ikke mange, der kan - slet ikke år efter år. Og hvis de kunne, ville der ikke være mange træer tilbage i Värmlands skove, som Peter Nisser ville have sagt. Den liberalistiske drøm er ikke brugbar på dette felt.

Vi forfattere er fuldstændig afhængige af den moralske og praktiske støtte, vi får fra jer bibliotekarer. Til gengæld er det vores ansvar, fortløbende at give jer så super godt et materiale at arbejde med, som vi overhovedet kan. Det er et ansvar, jeg personligt tager uhyre alvorligt, og jeg vil dertil sige, at jeg aldrig har følt mig svigtet af danske bibliotekarer hvad angår lektørudtalelser eller venlige ord f.eks. her på siden. Men samtidig har der været en negativ udvikling, som delvist synes forårsaget af, at aktiviteterne på Biblioteksskolen i højere og højere grad bevæger sig væk fra litteraturen, og det er bedre at råbe op, mens der stadig er noget tilbage at råbe om, end vente indtil det er for sent, og den danske litteratur er reduceret en lille håndfuld topsællerter, der tilfældigvis falder i hak med en eller anden aktuel litterær moderetning.

mvh. Claes Johansen

K. Jørgensen
06-03-2008 16:20:53 Håb for fremtiden
Til "Klaus"

Jeg synes bibliotekerne skal købe gode bøger, bl.a. på basis af avisanmeldelser og deres egne lektørudtalelser (det er derfor systemet eksisterer). vis mere ... Hvis noget, der er godt og vedkommende og lektørmæssigt rekommanderet, synes at blive negliceret af lånerne, skal man gøre en indsats for at skabe opmærksomhed omkring det.

Der ud over er Deres indlæg sjov nok det første, vi har hørt fra bibliotekarerne (De virker, som om De er en af slagsen), som giver lidt håb for fremtiden. Jeg håber ved Gud, De har ret, og jeg har taget fejl, og hvis det er tilfældet, beklager jeg provokationerne.

Klaus
06-03-2008 13:58:21 Grumpy Old Men
"Nye litterære udgivelser, som bliver fremragende anmeldt - tilmed af bibliotekernes eget system, de såkaldte "lektørudtalelser" - købes kun i 100-200 eks. på landsplan"

Synes du alle biblioteker skal bruge deres penge på at indkøbe rigtig mange eksemplarer af en bog der er godt anmeldt, men som ingen gider at læse?

"Når vi nu ikke hører mere fra bibliotekarerne i denne diskussion, er det så fordi, de har taget kritikken til sig?"

De diskuterer sikkert på livet løs - bare ikke med Jer ;-)

"I så fald rækker jeg dem gerne hånden og siger: lad os glemme fjendskabet og i stedet diskutere, hvordan vi nu rent konkret, praktisk og konstuktivt får de boginteresserede borgere tilbage til folkebibliotekerne, og hvordan vi får indhentet 25 års fejlslagen indkøbspolitisk i bibliotekssystement.

Det er vist på tide at komme i gang"

Det er simpelthen så strengt og arrogant!

"jeg ryster og dirrer for bogens fremtid". vis mere ...

Jeg er sikker på at Mimrefrans og venner ikke har noget at frygte. Bogen vil leve i bedste velgående med de nye medier og den vil altid have en cantral plads på bibliotekerne.

Over and out!

K. Jørgensen
06-03-2008 11:20:53 Tavse bibliotekarer
Når vi nu ikke hører mere fra bibliotekarerne i denne diskussion, er det så fordi, de har taget kritikken til sig?

I så fald rækker jeg dem gerne hånden og siger: lad os glemme fjendskabet og i stedet diskutere, hvordan vi nu rent konkret, praktisk og konstuktivt får de boginteresserede borgere tilbage til folkebibliotekerne, og hvordan vi får indhentet 25 års fejlslagen indkøbspolitisk i bibliotekssystement.

Det er vist på tide at komme i gang.

Claes Johansen
04-03-2008 11:22:56 Bogen i centrum
Jeg er heller ikke blevet beroliget ved det her, tværtimod, jeg ryster og dirrer for bogens fremtid i Danmark, hvis der er mange flere bibliotekarer med samme holdning som Lise og Peter, og det er der åbenbart. vis mere ... Selvfølgelig har jeg intet imod, at man har andre medier på bibliotekerne, men ikke hvis det skal være på bekostning af bogen - i så fald må der vælges kvalitativt. Bibliotekerne er ikke offentlige lånecentraler, de er kulturcentre, og det centrale element i vestlig kultur har altid været og vil altid være bogen. Med den holdning, man ser for tiden, ender det med, at bibliotekerne udlåner alt fra biler og cykler til fiskestænger og kængurustylter, bare for at lokke "kunderne" ind. I øvrigt føles det ret besynderligt, at man er nødt til at pointere den slags over for mennesker, der kalder sig bibliotekarer - men det vil de så åbenbart heller ikke kaldes mere, de vil skifte navn. Men måske burde de gøre noget helt andet, nemlig søge over i et erhverv, der passer bedre til deres ambitioner og interesser. Prøv at starte med den lokale videobutik, internetcafé eller ungdomsklub, og kald jer derefter, hvad I nu har lyst til. Imens vil vi andre slappe af med en god dansk novelle eller to, måske ligefrem fra den samling af Naja Marie Aidt, der netop har vundet Nordisk Råds litteraturpris. Ja, der er faktisk stadig folk, der har øje for dansk litteratur - det er bare lidt problematisk, at de åbenbart bor i andre lande.

K. Jørgensen
03-03-2008 19:50:11 Spis søm
Til "Lise".

Lade bibliotekerne skifte navn? Ja, det lyder rigtignok som et skridt i den helt rigtige retning! Det skal nok løse alle problemer og fuldstændig fjerne de litterært interesseredes bekymring. vis mere ... Jeg går ud fra, at De er bibliotekar med den tankegang.

De må have spist søm, hvis De tror, tiden er inde til at tage den med ro omkring det her. Der er frygtindgydende eksempler i massevis på, at bøgerne bliver groft tilsidesat på danske biblioteker. Nye litterære udgivelser, som bliver fremragende anmeldt - tilmed af bibliotekernes eget system, de såkaldte "lektørudtalelser" - købes kun i 100-200 eks. på landsplan. Under den slags forhold kan dansk litteratur ganske enkelt ikke eksistere; det ved enhver, der kender noget som helst til de relle forhold.

Det er dolk i ryggen på dansk tradition og kultur at lave folkebibliotekerne om til en slags offenlige videobutikker og internetcafeer. Det er klart, at bibliotekarerne er nødt til at følge loven, men deres handlinger går langt videre end som så. Tænk hvis de havde brugt de samme kræfter og det samme initiativ på at få lovgiverne og befolkningen til at forstå, hvad der i virkeligheden er ved at ske med bogen i Danmark. Men det skulle være sket allerede for 25 år siden, hvor vi andre begyndte at råbe vagt i gevær - uden at nogen gad lytte.

Der er med andre ord et kæmpemæssigt efterslæb at rette op på. Brug kræfterne på det, danske bibliotekarer, og stands Deres bogbrændinger i mere end én forstand.

Lise
03-03-2008 17:48:02 Spis brød til!
Til claes, K: Jørgensen og andet godtfolk. Peter har til dels ret, men ro på. Der er stadig folk der brænder for skønlitteraturen, så den bliver ikke forsømt - Litteratursiden er et fremragende eksempel på bibliotekarer der elsker bøger og at formidle skønlitteraturen, MEN ifølge biblioteksloven er de nyere medier ligestillet med bogen, hvilket vil sige at bogen ikke nødvendigvis har førsteprioritet. vis mere ... Måske skulle man ændre navnet fra bibliotek til mediatek eller multimediehus og bibliotekarer til mediatekarer eller informationsspecialister, som signalerer at vi ikke kun har med bøger at gøre. Sådan er virligheden i år 2008, så tør øjnenen og forsæt med at gå på biblioteket og find gode bøger blandt de nye spændende medier.

Claes Johansen
03-03-2008 10:04:54 Malplacerede bibliotekarstuderende
Der ser ud, som om både Kulturministeriet og Undervisningsministeriet så hurtigt som overhovedet muligt bør undersøge holdningerne blandt de studerende på Biblioteksskolen og sikre sig, at den rette motivation er til stede. vis mere ... Vi er helt nede ved problemets rod nu, og hvis der ikke kommer orden på dette forhold omgående, vil konsekvenserne blive yderligere katastrofale for dansk litteratur i de kommende år. Og til alle litteraturelskende bibliotekarer siger jeg: gå til aktion imod jeres kulturignorante kollegater NU! I frokostpausen ansigt til ansigt, i medierne, overalt. Det her må standses for enhver pris, og bogen må tilbage på hylderne, så vil brugerne strømme ind.

K. Jørgensen
02-03-2008 18:20:58 Ubrugelige bibliotekarer
Til "Peter".

I mit indlæg talte jeg ikke om dagens bibliotekarstuderende, men om den samlede stand af færdiguddannede. Med de bogfjendske forhold, der har hersket på biblioteksområdet i de sidste femogtyve år, kan de næppe undre nogen, hvis ægte litteraturinteresserede går uden om faget, og at det i stedet tiltrækker IT-nørder.

Kan De i øvrigt oplyse mig om, hvad denne postulerede halvdel af dagens bibliotekarstuderende forventer, at deres arbejde skal bestå i? Personligt kan jeg og hver anden tiårig dansker betjene en computer fuldstændig tilfredsstillende, maskinerne med tilhørende internetforbindelse forefindes i 80 % af hjemmene, og vi har ikke nævneværdigt brug for disse menneskers råd og vejledning desangående. vis mere ... Hvad Danmarks befolkning til gengæld har brug for, er biblioteker og bibliotekarer, der brænder for udbredelsen af litteraturen, præsenteret i det format, som tjener genren bedst. Det er ren logik, og det er desuden den eneste synsvinkel, der på længere sigt kan redde ikke blot litteraturen, men også bibliotekarernes erhverv.

Må jeg endelig gøre Dem opmærksom på, at "den kommende generation", De taler om, er temmelig lille og i en lang årrække fremover vil udgøre en relativt begrænset gruppe i de vestlige samfund. Så indtil vi andre stiller træskoene, vil vi gerne have lov til at beholde vores "fysiske biblioteker", tak. Problemerne med at få folk ind på disse steder skyldes primært, at der grundet politikernes og bibliotekarernes bogfjendske parløb ikke længere er bøger nok til, at det er et interessant sted at være. Det viser alle undersøgelser og statestikker. Så behold Deres e-bog for Dem selv - vi andre vil ikke have den. Get used to THAT!

Peter
02-03-2008 14:30:28 Bibliotekarer og bøger
"Hvilken bibliotekar kunne også tænkte sig at arbejde på et bogløst bibliotek? Var det derfor, de indmeldte sig på Biblioteksskolen? Næppe"...

Faktisk tror jeg at over halvdelen af biblioteksskolelever er mere interesseret i IT end bøger...og ja, men kan sagtens blive bibliotekar uden at læse eller interessere sig for skønlitteratur.

Derudover vil den næste generation være fuldstændig ligeglad med fysiske bøger, for E-bogen er allerede ved at slå igennem hos dem. Get use to it!

K. Jørgensen
28-02-2008 11:55:05 Hvor tit slår du din kone?
"Hvornår rammes bogen af den digitale revolution?" spørges der om her. Jeg gætter på, at det er en bibliotekar, der spørger sådan - de herrer og damer har jo allerede smidt bogen i skraldespanden som fremtidigt medie. vis mere ... Men det er et spørgsmål i stil med den gamle traver: "Hvor tit slår du din kone?" For hvem kan sige, om bogen nogensinde bliver digitaliseret? At det er sket for musikken og fotografiet betyder ikke nødvendigvis, at det også vil ske for litteraturen. Man kunne jo også tænke sig, at der netop er en grund til, at det IKKE er sket endnu - nemlig at det aldrig vil komme til at ske.

Skal man satse på litteraturens fremme - og det skal man naturligvis, navnlig hvis man er bibliotekar - bør det være baseret på dens uvurderlige værdi som ALTERNATIV til den digitale revolution. Sagt på en anden måde: mange af os sidder dag ud og dag ind og glor på en skærm - computer eller TV - og derfor, når vi skal have litteratur, vil vi have det på den gode, gammeldags måde. Et stykke kunst man kan holde i hånden - mærke, føle, bladre i.

Det er inden for dette regi, at litteraturen bør promoveres.

Claes Johansen
19-02-2008 15:19:13 Svar på: Håndskrevne ting i "glemmebogen". (5139)
Gå til modstand
Hvilken bibliotekar kunne også tænkte sig at arbejde på et bogløst bibliotek? Var det derfor, de indmeldte sig på Biblioteksskolen? Næppe. De indmeldte sig, fordi de kunne lide bøgernes verden, og nu vender de deres eget eksistensgrundlag og forfatterne ryggen i den fejlagtige tro, at de kan redde deres erhverv ved at konvertere det til noget, de inderst inde foragter dybt. vis mere ... Det giver ingen mening, men egentlig er det ikke overraskende. Vi kender jo udmærket denne side af den danske nationalkarakter. Med andre ord: det er skamløst forædderi imod sit eget folk og sin kultur, det er slaphed og "samarbejdspolitik". Der er kun ét anstændigt alternativ, og det er at føre kulturkampen over i offensiven.

Cæcilie
19-02-2008 14:12:14 Håndskrevne ting i "glemmebogen".
Den dag er sørgelig, når vores biblioteker står uden bøger, vores musik kun ses i filformater (hvilket allerede er i drastisk "progress"), når tyve års arbejde kan gå ned pga. en virus.
Jeg håber aldrig at finde verden i den situation.
Jeg nægter at se et bogløst bibliotek.

Claes Johansen
18-02-2008 15:33:27Svar på: Prioriteringer (5116)
Skuden må vendes med filmbranchen som forbillede!
I virkeligheden repræsenterer problemet med bibliotekerne kun toppen af et isbjerg, nemlig at der i mange år har været en nedadgående interesse for litteratur og bøger i Danmark - også inden computere kom på mode. vis mere ... En del skyldes utvivlsomt inkompetent og alt for teoriserende danskundervisning i Folke- og Gymnasieskolen, og der kan løsningen så meget passende tage udgangspunkt. Der skal indgydes læselyst, ikke analysefobi. Desuden kræves der en samlet, skulder-ved-skulder deltagelse fra forældre, bibliotekarer, aviser, radio, TV osv. Venner, det her er ikke nogen dum lille avisdebat, det er selve fundamentet for DANSK SPROG OG KULTUR vi taler om. Den forhåndenværende debat må derfor omgående smides i skraldespanden, for den er nyttesløs og destruktiv for ALLE parter. Skuden må vendes, og der skal positiv tænkning til. En sådan indsats fandt sted inden for dansk film for få år siden, og resultatet er velkendt. Dansk film har nu enorm international anseelse, og oven i købet ruller pengene ind. Der er en lektie at lære dér, og nu bør det være litteraturens tur! Så glem al nid og nad og lad os fokusere på det, sagen egentlig handler om - vores fremragende litteratur, vores smukke og klare sprog og videreførelsen af alt det gode, vi har fået i gave fra barnsben. Enhver, der springer fra i den naive tro, at han derved kan redde sit egen erhverv, er et skarn, der ikke ved at værdsætte sin egen kulturarv.

Bo Lille
18-02-2008 14:07:07 Det nye bibliotek og udbuddet
Jeg har endnu ikke hørt nævnt, at bibliotekernes nye stil kommer til at koste på den konto, der hedder forskning og almenviden.
Men hvordan kan det undgås, hvis bogbestanden forringes, fordi man skal bruge pengene på indkøb af ekstraeksemplarer af bestsellere o.l.?
Jeg har ofte bestilt relativt sjældne bøger i forskningsøjemed. vis mere ... Det kan koste kostbare forsinkelser, når det lokale bibliotek ikke har bogen, og når der iøvrigt er så få eksemplarer, at der er kø.
Den planlagte nyprioritering af bibliotekernes satsningsområder KAN blive kostbar.

Vh, Bo Lille

Bo Lille
18-02-2008 13:47:07 Prioriteringer
Det, som vi forfattere må være nervøse for, er bibliotekernes prioriteringer.
I øjeblikket er bibliotekspengene en særdeles væsentlig del af forfatternes indtjening, der så sandelig er ringe nok i forvejen.
Nu efter kommunesammenlægningen nedlægger man mange biblioteker, og man går mere sammen om indkøb. vis mere ... Resultatet må nødvendigvis være færre bibliotekspenge - og dermed færre, der kan leve af deres forfatterskab. Et klart kulturelt tab for Danmarks kulturliv.
Når bibliotekerne derudover vil have færre bøger på hylderne, må det nødvendigvis koste yderligere på den konto.
Noget af det værste er, at man ønsker at være så "aktuel", at man vil gå ud og satse mere på at have mange eksemplarer af bestsellere - film, bøger, CD'er osv., ting som folk i princippet bare kan købe hos boghandlerne. Det vil for alvor koste i kulturudbuddet, og bibliotekerne vil fremover desværre nok have mindre kvalitet på hylderne end nu.
Det er en spiral, der går den helt gale vej - desværre.
Vort kulturliv er på vej til at blive klart fattigere.

Claes Johansen
18-02-2008 12:42:56 En god bog er som en god ret mad - den skal indtage rigtigt
Måske er problemet, at man ikke i almindelighed gør sig klart, hvor lang og samvittighedsfuld en process det er at udgive en bog på et forlag. Ofte går det et helt år, efter at en bog er antaget, og der er adskillige kræfter involveret - ikke kun os forfattere - for at give produktet den størst mulige kvalitet på alle fronter. vis mere ... Derfor ved man, når man står med en trykt bog, at der er en vis garanti for vederhæftighed og kvalitet. De digitale medier står derimod i enhver forstand for kvantitet fremfor kvalitet - der kan enhver idiot få lov til at skrige og skabe sig, som det desværre også kan ses på siden her. Det er selvsagt ikke et forum, den seriøse litteratur skal tvinges ind i - tvært imod skal den være et stående alternativ til det, og det er dét alternativ, som skoler, biblioteker og forældre bør promovere over for opvoksende generationer. Ligesom folk verden over er ved at indse, at god og sund mad er tiden og besværet værd, kan man bringes til en forståelse af, at god litteratur er tiden og besværet værd og bør indtages under forhold, der giver den optimale oplevelse - og det kan aldrig blive via en skærm. Her ligger den egentlige opgave for bibliotekarerne, i stedet for bare at springe med på den forkerte vogn for at sikre deres eget job. Det er i øvrigt en tåbelig strategi, for enhver kan sige sig selv, at uden den fysiske bog har biblitekarerne og bibliotekerne ingen langsigtet fremtid - det digitale bibliotek kan enhver have adgang til hjemme hos sig selv, der behøves ingen bibliotekarer. Danske forfattere har i årtier prøvet at forklare både bibliotekarer og politikere, at man var inde i en skæv og utroligt farlig udvikling, men man ville ikke lytte, og nu har vi konsekvenserne.

René
16-02-2008 11:57:47Svar på: bogen i skraldespanden (5025)
klaphat
Smilende må jeg falde lige så dybt i min retorik som Sten Mortensen. Derfor, fat det, Sten Mortensen er en klaphat

Lotte Klemens Thomhave
15-02-2008 09:43:22 Svar på: bogen i skraldespanden (5025)
Spis bøger til
Hallo, hallo, der er da ingen grund til at være så ensidig som dig i denne debat. Bøgerne har visse kvaliteter i forhold til at tilbyde oplevelser og informationer til brugerne, nu er der kommet andre medier til (og der kommer hle tiden flere) og de kan tilbyde andre og nye måder at skabe og dele viden på. vis mere ... Der er da ingen grund til at kaste vrag på noget, der virker. Og fremfor alt går denne debat på grund, hvis den kun udvikler sig til en diskussion om hvilket medie, der er det bedste. Lad os i stedet for diskutere, hvordan de forskellige medier kan supplere hinanden i forhold til at give brugerne den bedste service. Fjern skyklapperne!

sten mortensen
12-02-2008 09:58:21 bogen i skraldespanden
lad os indse det, derer ingen der gider læse bøger de høre hjemme i en skraldespand

Sus
08-02-2008 17:20:50 Ærgerligt
Hvor er det ærgerligt, at pressen har fordrejet Pernille Schaltz' udtalelser - og at så mange, bl.a. forfattere, har bidt på. Vi bibliotekarer arbejder ihærdigt dagligt for at formidle litteratur, og vi låner masser af bøger ud. vis mere ... Stadigvæk. Både de populære og de smalle, både til underholdning og til oplysning. Desværre er vores kulturminister hoppet på forargelsesvognen. Det klæder ham ikke, han burde ta' og sætte sig ind i hvad vi beskæftiger os med på bibliotekerne.
Forøvrigt ligestiller biblioteksloven da (endnu!) materialerne, så vi kan fortsætte med at drive vores lovbefalede oplysningsvirksomhed. Og vores formidlingsvirksomhed, hvilket bl.a. litteratursiden jo er et glimrende eksempel på.
Men hvor ville jeg håbe, at vores politikere ville stå ved deres store kærlighed til bogen og formidlingen, og ikke fortsat skære ned på både materiale- og personalekonti.

Elisabeth
08-02-2008 11:37:36Svar på: læse bøger på nettet - en forfærdelig tanke (4844)
Svar på: læse bøger på nettet - en forfærdelig tanke
#4844

Jeg synes, du har fat i noget af det helt centrale her, nemlig at bibliotekerne først og fremmest er til for brugernes skyld. Hverken forlagenes, forfatternes eller bibliotekarernes skyld, selvom disse aktører naturligvis på hver sin vis vel er en forudsætning for bibliotekernes eksistens og bliver brugt til at nå ud til flere læsere. vis mere ...

Derfor er det så vigtigt, at brugerne råber op, om hvad de ønsker af deres biblioteker! Skal det hele være Stieg Larsson og Läckberg i lange baner, skal det være endeløse rækker af gamle bøger, eller en kombination, hvor der er plads til det hele.

Jeg synes debatten er lidt for sort/hvid og måske også præget af at nogle af parterne, især de der har råbt højest, kun ser tingene fra deres eget hjørne af verden og med egne interesser for øje.

Jeg kan heller ikke genkende billedet, der bliver tegnet, fra min egen hverdag på et bibliotek. Jeg synes stadig bogen i sin fysiske form fylder rigtig meget på de danske biblioteker, og vi bibliotekarer bruger meget tid på at indkøbe, håndtere og formidle bøger, og brænder for netop dét. Og det er jeg ret sikker på, vi vil blive ved med, også når bogen er andet og mere end en firkantet ting, med papirsider og en ryg.

Hvad der heller ikke fylder så meget i debatten, er det faktum, at hovedparten af de nye medier, man frygter erstatter bøgerne, faktisk fungerer som et glimrende supplement til disse. Der er tale om lydbøger, film og cd-rom, ofte med et fagligt indhold, som rigtig mange mennesker påskønner, og som ofte bliver brugt af de, der måske ikke er så stærke læsere,og som vi også har et ansvar overfor.

Jeg synes det er dejligt, at vi har fået denne debat om bibliotekernes fremtid, og selvom Pernille Schaltz måske skulle have valgt sine ord med lidt mere omhu, så har hun i hvert fald fået rusket op i tingene!

Vi skal bare helst holde debatten på et sagligt plan, og derfor er det vigtigt, at de der rent faktisk bruger bibliotekerne også bliver hørt, og vi andre ikke sidder her med vores meninger om, "hvad vi tror brugerne vil".

Så jeg håber brugerne fortsat vil gøre sine meninger hørt, møde op til dialogmøder på sine lokale biblioteker og deltage i debatten.

Nina Wegner
07-02-2008 20:34:11 Lovforslag
Jeg læste i mit fagblad (Bibliotekspressen) at Brian Mikkelsen vil præcisere Biblioteksloven sådan at det .."skal fremgå at bøger er folkebibliotekernes primære ydelse og primære aktivitet,.." ... vis mere ... og så refereres en opbakker fra Venstre, Ellen Trane Nørby, som åbenbart kan citeres for at have sagt: " Hvis man vil bruge ressourcer på de nye medier, skulle man efter min mening hellere bruge pengene på at digitalisere mange af bogtitlerne, som de har gjort i vores nabolande.."
Uvidenhed er hver mands eje. Bibliotekerne er jo ikke FORLAG, og min erfaring er, at folkebibliotekerne har et uudtømmeligt behov for at anskaffe lydmaterialer i MP3 format til rimelige markedspriser. Forlagene er tilsyneladende ikke i stand til at forhandle rettigheder hjem, så der kan blive udgivet lydbøger i det fornødne omfang, til rimelige priser.
Under alle omstændigheder vil Brian Mikkelsens lovforslag sætte Biblioteksloven 10 år tilbage, og vi kan kun håbe på at opbakkerne til lovforslaget har sat sig ind i de faktiske vilkår inden de stemmer.

Jens Haugbølle
07-02-2008 17:02:53 hun burde skamme sig
vis mere ...Da jeg første gang læste om Pernille Schaltz forslag om at få de populære bøger i forgrunden og smide de gamle ulæste klassikere ned i kælden faldt jeg over følgende citat: "vi bør satse på Läckberg og de andre..." (eller noget lignende)

Og det er svært ikke at blive stødt - den danske skønlitteratur, der handler om mere end midaldrende journalister ved navn Annita, der finder lig og opklare sager, er hårdt nok trængt i forvejen uden en klar profilering af den hjernetomme krimiunderholdning.

Til debatten om det elektroniske biblioteket vil jeg kun tilføje, at for megen tid foran skærmen da vist skulle være sundhedsskadelig for øjne og desuden skyld i utallige hovedpiner.
vis mindre ...

Nicolai
06-02-2008 22:34:41Svar på: Bogen i hånden (4843)
E-bøger
Jeg læser rigtigt mange bøger, og her på det sidste er jeg faktisk gået hen og blevet rigtigt glad for elektroniske bøger.

Jeg har en lille håndholdt computer (en PDA) som jeg læser på, og selvom jeg stadig nyder at få en flot hardback i hånden, så synes jeg også de elektroniske bøger har en række fordele. vis mere ... Min PDA indeholder et dusin bøger, men den er let og fylder ikke mere end at den sagten kan ligge i min jakkelomme. Jeg kan hive den frem i bussen på vej til og fra arbejde, og kan endda læse fra skærmen i vinteraftenens mørke. Jeg behøver heller ikke at fumle med bogmærker, for PDA'en husker selv hvor jeg nåede til og tænder på samme side når jeg er klar til at læse videre.

Jeg ville gerne kunne låne e-bøger på biblioteket. Det ville da være fantastisk hvis jeg på bibliotek.dk havde muligheden for at låne en elektronisk kopi af en bog, i stedet for at skulle vente på at en fysisk kopi bliver sendt fra den ene ende af landet til den anden.

Det kan være en fornøjelse at stå med en fysisk bog i hånden, men til syvende og sidst er det bogens indhold og ikke dens indpakning, som er det væsentlige. Bogtrykkerkunsten tillod os at distribuerer bøger lettere og billigere end det før var muligt - elektroniske bøger tillader os at gøre det stort set gratis, og bogstaveligt talt med lysets hast.

Kathrine Sørensen
04-02-2008 16:27:40 Krybben tømmes - endnu engang...
Bogen fylder stadigvæk meget - det er rart at læse - trods alt! :-)

Jeg sidder til gengæld og læser noget meget trist på Søndag Aftens hjemmeside. Kommunerne sparer atter på kulturbudgetterne og værst går det ud over bibliotekerne. vis mere ...

"På 2 år har kommunerne således skåret over 200 mio. kr. på bibliotekerne. Dette må naturligvis være mærkbart på driften. Bibliotekerne er sandsynligvis det enkeltområde i hele den kommunale virksomhed, som er hårdest ramt af strukturændringer som resultat af kommunalreformen."
- kilde: http://www.cultur.com/2008/0201.html

Gert Nelausen
04-02-2008 13:51:32 FOLKEAFSTEMNING ?
Bogen i hånden,ja,tak,men hvorfor ikke en folkeafstemning,selvfølgelig elektronisk,da dette er et indgribende forslag i vort kulturlandskab ? Hvordan skal børn så lære hvad en bog er og hvad med de ældre ?
Først og fremmest mener jeg at digitalisering af det skrevne ord er så indgribende at "kloge hoveder" eller finansministeren ikke skal bestemme det.Og hvad med de ansatte og boghandlerne etc.

Gitte Fangel
04-02-2008 10:46:46 Bog-rum
Jeg vil gerne i forlængelse af foregående indlæg slå et slag for den fysiske bog.
En bog, hvor der er kælet for omslag, papir, sats og evt. illustration kan være en stor oplevelse og en fornøjelse at have i hånden.
Et bogløst bibliotek har jeg svært ved at forestille mig, men jeg mener, bibliotekerne kunne blive meget bedre til at lade "fysiske atomer og elektroniske bits" spille sammen.
Skærme (netbaseret information), installationer (lys måske), arrangementer, musik og bøger kan tilføre hinanden meget i de rigtige sammenhænge. vis mere ... Måske skulle bibliotekerne ligeledes blive meget bedre til at indrette biblioteker i biblioteket - steder hvor der ville være mulighed for at skabe rum for mange forskellige måder at være, lære og opleve på.

Asger Frank
01-02-2008 20:04:50 Tjah, hvorfor ikke ..
- vi har jo allerede koffeinfri kaffe, laktosefri mælk og alkoholfri vin.
Så hvorfor ikke et bogløst bibliotek. Når nu bøger er så farlige.

Poul Warmind
01-02-2008 17:00:34 Hvem bestemmer ?
Der er heldigvis mange som læser bøger. Det var ikke forudset da EDB DVD TV etc. holdt deres indtog.Der må altså være et solidt behov for den håndholdte bog. Det er allerede problematisk med stregkoder,fingertouch og iskolde sterile nybyggede biblioteker. vis mere ... Kommunerne gør det vanskeligt for de små biblioteker og konkluderer så,at de fungerer dårligt. Nedlægger dem og bygger nyt åndløst beton. Det synes som om kulturens fakkelbærere holder sig tilbage med protester. Vi mangler massiv støtte til at styre den fremtidige udvikling.Skal det kun være halvhjertede politikere der bestemmer udviklingen?

Inger Harms
01-02-2008 16:19:03 læse bøger på nettet - en forfærdelig tanke
Det kan da ikke være seriøst ment? Det skal vel heller ikke være et spørgsmål mellem biblioteker og forfattere! Brugerne må da være dem, der bestemmer!Hvordan bliver de spurgt?
Forhåbentlig bliver det ikke så længe jeg er i stnad til at læse

Arne Abrahamsen
01-02-2008 15:24:29 Bogen i hånden
Debatten om bogens fremtid har allered i den korte tid den

0
Din bedømmelse: Ingen