Beatgenerationen - introduktion til en genre

Oprettet: 01.08.2001 - 08:00

Af litteraturstuderende Therese West

Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs,
Lawrence Ferlinghetti. Hvordan hænger de sammen?

Tiden
I 1950ernes USA blev en gruppe forfattere, musikere og billed- kunstnere bundet sammen af en oprørstrang mod den amerikanske middelklasses værdier og traditioner. Bevægelsen opponerede mod den puritanske selvtilfredshed, der prægede USA på dette tidspunkt og dyrkede i stedet en fuldkommen tolerance over for alle former for seksualitet, "cool jazz", bevidstheds- udvidende stoffer og orientalsk mystik.

Gruppen fik tilnavnet "The Beat Generation". Ordet "beat" hentyder ikke alene til det at være fuldstændig udmattet og slået ud, men også til at være "saliggjort" og hensat i ekstase, hvilket igen refererer til zen-buddhismen og visionære oplevelser frembragt under indflydelse af narkotika.

De centrale skikkelser
De mest centrale litterære skikkelser, der repræsenterer Beat-generationen er Jack Kerouac (1922-1969), Allen Ginsberg (1926-1997), William S. Burroughs (1914-1997) og Lawrence Ferlinghetti (født 1919). De lærte hinanden at kende i midten af 1940erne i miljøet omkring Columbia University og var indbyrdes inspirationskilder og sparringspartnere.

Kendetegnende for deres rebelske litteratur er den kraftige puls og det flydende skel mellem liv og skrift. De ér det de skriver - de skriver det de er. Eksempelvis er Burroughs romaner "Junkie" (1953) og "Naked Lunch" (1959) selvbiografiske beskrivelser af hans oplevelser som narkoman og homoseksuel. Kerouacs nok mest kendte roman "On the Road" (1957) er på samme måde en selvbiografisk beskrivelse af hans lange rejser gennem USA.

Jack Kerouac og William S. Burroughs
Pulsen og den høje livshastighed har de tilfælles, men har hver deres unikke skrivestil. Kerouac skriver i store, nærmest maniske stræk. Hans udtryk er en blanding af bevidsthedsstrøm og spontan prosa. Burroughs benytter sig ofte af den selvopfundne "cut-up" teknik, hvor han bogstaveligt talt klipper sine tekster fra hinanden for at sætte dem sammen i nye og overraskende sammenhænge.

Allen Ginsberg
Allen Ginsberg er mest kendt for sin digtsamling "Howl and Other Poems" (1956) og sine legendariske digt-oplæsninger, men er i høj grad også kendt for sin rolle som organisator og fødselshjælper for nye talenter.

Lawrence Ferlinghetti
Lawrence Ferlinghetti er ofte blevet kaldt "forfatternes forfatter". Han var et samlingspunkt for beat-digterne i kraft af sit ejerskab af boghandelen "City Lights Bookshop" i San Fransisco, hvor han har publiceret en lang række af beat-folkenes tekster og udstillet deres billeder.

Derudover har han selv skrevet en række digtsamlinger og prosasamlinger, eksempelvis "Pictures of the Gone World" (1955) og "HER" (1960).

Bliv klogere...
Der findes et ocean af litteratur om beat-forfatterne. Et glimrende overblik og tidsbillede finder man i John Tytells bog "Naked Angels: The Lives and Literature of the Beat Generation" (1976).

På internettet finder man også en masse sites, der relaterer til beat- generationens aktører. Eksempelvis på www.litkicks.com, hvor en entusiastisk "beat-freak" skriver om de rebelske beat- forfattere.

Romannet - 1. august 2001

0
Din bedømmelse: Ingen