Jensen, Martin - Frit gennem Jylland

Oprettet: 27.07.2011 - 10:00

Bog: "Frit gennem Jylland" af Martin Jensen

Bogens forside

I 1100-tallet er Danmark splittet mellem Svend, Knud og Valdemar - Jyllands mægtige stormænd vælger side, og vennerne Henrik og Buris involveres for Valdemar i magtkampene om valgkongedømme el

Forfatter: 
Martin Jensen
Udgivet: 
1998
Forlag: 
Klim
Sidetal: 
319
Lån bogen - Køb bogen

Forræderi, opløsning og anarki er hverdagskost i Martins Jensens skildring af magt og afmagt i 1100-tallets Danmark.

Martin Jensen (født 1946) deler opvæksthjemstavn med Dan Turell (Vangede) og navn med den socialistiske forfatter Martin Jensen (1908-1945). Han har skrevet en række historiske romaner og samtidslitteratur. Flere af de historiske romaner er middelalderkrimier med byfogeden Eske Litle fra Assens som hovedkarakter og foregår i tiden efter 1330, hvor holstenske Grev Gert sad på magten over riget. Frit gennem Jylland er Martin Jensens debut fra 1998, og her er handlingen lagt tilbage til 1100-tallet, hvor Danmark står splittet mellem de tre konger, Svend, Knud og Valdemar. Forræderi, opløsning og anarki nedbryder landet indefra, mens fjenderne står kampberedte ved rigets grænser. Spillet om magten kræver blodige ofre, og høvdinge og tingsteder mister indflydelse, mens landet samles under én og samme konge.

Fortællingens omdrejningspunkt er Henrik Arvidssøn. Som femårig erklæres Henriks far for fredløs, og drengen vokser derfor op hos sin morfar, Svend Galt, der er en af Jyllands mest magtfulde stormænd. Her opdrages han som bonde og kriger, så han kan overtage morfarens position som stormand. Efter et par år kommer faren til gården, og med sig har han den forældreløse Buris Henrikssøn, som er af kongeslægt og bejler til tronen. De to drenge udvikler et livslangt venskab, og deres skæbner knyttes stadigt tættere, mens de blodige magtkampe om landets krone intensiveres.

Forud for skrivningen har ligget en gennemgribende research, og fakta og fiktion sammenskrives overbevisende, så læseren kan kaste sig ud i læsningen uden at skille virkelighedens begivenheder fra forfatterens digtninger. Læsningen får periodens begivenheder og markante personer op fra historiens glemmebog. Romanen, hvis overordnede fokus ligger på magten og magtens pris, fremviser et detaljerigt indblik i de mange finesser omkring spillet om magten mellem de tre konger, Svend, Knud og Valdemar. Om skildringen af karaktererne skriver Martin Jensen på sin egen hjemmeside:

"I de historiske romaner benytter jeg en fortidig scene, men menneskene, personerne er nutidige. Jeg aner nemlig ikke, hvordan middelalderens mennesker tænkte."

Karakterskildringen undgår komplekse personligheder og deler i lighed med de trivielle litteraturgenrer persongalleriet i de gode og de onde. Især hovedpersonen Henrik Arvidssøn fremstår som ufejlbarlig og klichéerne står på stribe i den idylliserende skildring af forholdet til hustruen Vibeke side 265:

"Med Vibeke og mig var det endnu engang som før, at når vi var sammen igen, blev vi næsten som nyforelskede unge, og jeg tror, vi skulle være glade for, at Ingrid, der nu var en køn, ung kvinde, havde nok at gøre med at dyrke sine veninder blandt nabostormændenes døtre, da vi ikke rigtigt havde plads til hende i vores glæde ved hinanden." 

Som undtagelse fra reglen står dog kong Valdemar, der med sin energi og uforudsigelighed står som en troværdig, sammensat person, der vedbliver at overraske romanen igennem. Han  bliver også motor for drejninger i plottet, og den ankerperson, der forankrer de øvrige karakterers skæbner.         

Sprogtonen er adstadig og præget af den ømhed, hovedkaraktererne er skildret med. Plottet, der er centreret omkring Henrik Arvidssøns liv, er en tragisk skæbnefortælling, der vinder nærvær af de historiske kulisser. Særligt i de detaljerige krigsskildringer får fortællingen saft og kraft, som fx på side 207:

"Mens jeg overvejede, hvad jeg bedst kunne gøre, så jeg ham synke i knæ, gribe om mærket med en blodig venstrehånd, sætte sværdet i den nærmeste bondes mave, dreje en halv omgang og dø med blodet fossende ud af munden, der var åbnet i et lydløst skrig."

Romanens force ligger i levendegørelsen af en dramatisk historisk periode af Danmarkshistorien og i den tyngde og vægt, der opstår i plottet, når magtkampene raser og menneskeskæbner kastes hid og did som en del af et blodigt spil. Læsere, der synes perioden er spændende, kan gå videre med Ken Follets Jordens søjler, Det romanske hus af Bent Haller, Den hellige Knud af Maria Helleberg og Madonna-maleren af Jette Kjærsbo, der alle foregår i 1100-tallet.

Cand. mag. Mette Østgaard Henriksen

LITTERATUR OM BOGEN

Anmeldelser i aviser

18/9 1998 Nikolaj M. Lassen i Weekendavisen

GENERELT OM FORFATTEREN

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 21/7 2005: Michael Jannerup Andersen: Mord i middelalderen).
Interview.

Fyns Amts Avis
(heri 10/4 2011: Mette Hvid Poulsen: Skandinaviske krimier er blevet for skabelon-agtige).
Interview med Martin Jensen i anledning af hans deltagelse i Krimimessen 2011.

Kristeligt Dagblad
(heri 29/12 2001: Mads Stougård Kristiansen: Lillebylivet på landkortet).

Kristeligt Dagblad
(heri 22/8 2005: Claus Grymer: Lytter du, Gud, i mørket?)
Interview.

Politiken
(heri 30/12 2006: Tine Maria Winther: Sig mig lige: Middelalder gør fri).
Interview.

Weekendavisen
(heri 17/6 2005: Bo Bjørnvig: Der brænder en ild).
Interview.

Links

Forlaget Klim
Kort omtale af Martin Jensen og hans romaner.

Martin Jensens egen hjemmeside 

Wikipedia: den frie encyklopædi
Artikel om Martin Jensen.


Bibliotekar Mette Franke, Vejle Bibliotekerne
 

0
Din bedømmelse: Ingen